Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

The garden of
Love
is green without
limit and yields many
fruit
so ther than sorrow and joy.
Love is beyond either
condition..
without spring,
without autumn,
it is always fresh.
Τ.Κρισναμούρτι
Κατανόηση σημαίνει αγάπη και πνευματική υγεία.
Και η αγάπη δεν μπορεί να διδαχτεί και να εφαρμοστεί με μέθοδο.
Η πνευματική υγεία είναι δυνατό να υπάρχει μόνο όταν υπάρχει ξεκάθαρη αντίληψη,
όταν βλέπεις τα πράγματα όπως είναι , χωρίς συναισθηματισμούς,χωρίς συγκίνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: