Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

If you leave the pool you have dug for yourself and go out into the river of life then life has an astonishing way of taking care of you, because then there is no taking care on your part.


j.Krishnamurti.